Naše služby

Poradenství & Konzultace

Poradenství & Konzultace

Svěřenský fond je skvělý právní institut na řešení mnoha životních situací. Našim klientům dokážeme vytvořit unikátní nástroj, šitý na míru jejich potřebám. Klientům umíme poradit ve všech fázích přípravy a správy jejich svěřenského fondu.

Výsledkem naší poradenské a konzultační činnosti je mnoho spokojených klientů, kterým se s naší pomocí podařilo vytvořit skvělý institut správy majetku pro řešení následujících situací:

  • Nahrazení dědictví variabilnějším nástrojem pro uchování majetku pro další generace
  • Nástupnictví ve společnosti
  • Ochrana proti kapitálové roztříštěnosti bohatství pro další generace
  • Ochrana majetku před rizikovým podnikáním
  • Zabezpečení blízkých (např. handicapované děti) nebo zajištění prospěchu konkrétní osoby
  • Investiční záměr – investiční svěřenský fond
  • Veřejně prospěšná činnost

Chcete více informací?

Kontaktujte nás +
Tvorba dokumentace

Tvorba dokumentace

Pro úspěch každého svěřenského fondu jsou naprosto klíčová pravidla vytvořená zakladatelem. Připravujeme pro klienty kompletní smluvní dokumentaci, vysoká kvalita zpracování vychází z naší unikátní know-how. Klientům pomáháme připravit se detailně na jakýkoliv aspekt života jejich svěřenského fondu, jak po stránce právní, ekonomické, tak po stránce praktického fungování fondu v našem prostředí. Spolupracujeme s renomovanými právními kancelářemi a notáři při kompletní přípravě smluvní dokumentace, která je vyžadovaná zákonem i na doplňujících dokumentech, které zvyšují kvalitu správy Vámi vyčleněného majetku.

Chcete více informací?

Kontaktujte nás +
Správa fondů

Správa fondů

Svěřte správu Vašeho svěřenského fondu do rukou odborníků, kteří se více jak desetiletí pohybují v oblasti správy cizího majetku & Wealth Managementu.

Naše zkušenosti s aktivní správou svěřenských fondů předurčují vysoký standart poskytovaných služeb správy jakéhokoliv typu svěřenského fondu. Pouze profesionální svěřenský správce dokáže spravovat majetek fondu včetně jeho související náročné daňové, ekonomické a administrativní agendy. Správce se řídí přesně pokyny zakladatele vyplívající ze zakladatelských dokumentů ve prospěch všech obmyšlených osob (beneficientů) tak, aby naplňoval účel svěřenského fondu, za kterým byl zřízen (ochrana majetku pro další generace, mezigenerační transfer majetku apod.)

Chcete více informací?

Kontaktujte nás +