Naši klienti

Fyzické osoby & Family Offices

Fyzické osoby & Family Offices

Přinášíme unikátní řešení pro rodinné svěřenské fondy a správu rodinného bohatství.

Řídíme se vysokými standarty služeb Wealth Managementu vycházejících ze znalostí individuálních potřeb našich klientů, kterými jsou:

  • Fyzické osoby
  • Rodinné společnosti
  • Rodinné nadace

Korporátní klienti

Korporátní klienti

Využitím obchodních a zajišťovacích svěřenských fondů dokážeme našim klientům vyřešit situace vyplývající z podnikatelské činnosti jejich společnosti jako např.:

  • Ochrana majetku společností před neočekávaným vývojem jejich podnikání
  • Anonymita vlastnictví
  • Specifické odměňování zaměstnanců či zajištění renty zaměstnanců např. v případě úrazu s trvalými následky apod.
  • Svěřenské fondy zřízené za účelem zajištění dluhu


Investoři

Investoři

Investiční svěřenský fond je plnohodnotný investiční nástroj patřící do klasifikace tzv. fondu kvalifikovaných investorů. Unikátní široká variabilita pravidel svěřenského fondu nabízí potenciálním investorům skvělou příležitost, jak aktivně působit na kapitálových trzích a využít moderní prvky správy majetku.


Chcete více informací?

Kontaktujte nás +

Naši klienti